Uterwei 7, 9284 XL Augustinusga

Mobiele betoncentrale
Wat is een mobiele betoncentrale?
Het is eigenlijk een betoncentrale op wielen, hiermee wordt de beton ter plekke geproduceerd.
Het grote voordeel hiervan is dat u vooraf geen extacte hoeveelheid hoeft te bestellen. U krijgt de hoeveelheid die u nodig heeft! Dus nooit te veel en ook nooit te weinig. Na afloop betaald U de hoeveelheid die afgenomen is.


De benodigde grondstoffen liggen in afgesloten ruimtes opgeslagen. In tegenstelling tot een betonmixer, waarbij de volledige bestelde hoeveelheid vooraf is gemaakt en dus ook moet worden gelost. 


Met deze machine leveren wij de volgende materialen:


Kortom, alle cementgebonden productenDe mobiele betoncentrale

De mobiele betoncentrale komt oorspronkelijk uit Canada. Het is in Canada wegens de lange afstanden noodzakelijk de beton ter plekke te produceren (mengen) omdat beton niet urenlang in de mixer kan blijven draaien.
Zodra er water aan de cement wordt toegevoegd, wil de cement gaan binden. Door de beton in een betonmixer te laten draaien wordt dit bindingsproces als het ware “vernield”. Het is daarom belangrijk dat beton zo snel mogelijk de betonmixer verlaat en wordt verwerkt, zodat het belangrijke bindingsproces zijn gang kan gaan.
Bij een mobiele betoncentrale wordt dit belangrijke bindingsproces niet tegengehouden, omdat het ter plekke wordt geproduceerdt. Dit komt de uiteindelijke sterkte van de beton ten goede.